Julkaisuja ja tutkimuksia

(omia tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa)

Kimmo Saastamoinen, toimitusjohtaja

Valmistunut diplomi-insinööriksi v. 1992 ja toiminut siitä lähtien liikenne– ja tiestötietopalveluihin liittyvissä tehtävissä. Työskennellyt ennen yrittäjäuraa eri tiepiireissä, Tielaitoksen keskusvirastossa, Finnroadissa (Salomonsaarilla ja Papua Uudessa Guineassa), Tieliikelaitoksessa ja Destiassa.

kimmo.saastamoinen(at)riksroad.fi

Riitta Kerola, hallituksen pj

Valmistunut yhdyskuntatekniikan insinööriksi v. 1997 ja toiminut siitä lähtien liikenne– ja tiestötietopalveluihin liittyvissä tehtävissä. Työskennellyt ennen yrittäjäuraa Oulun tiepiirissä, Tieliikelaitoksessa ja Destiassa.

riitta.kerola(at)riksroad.fi

0400 289 310

040 580 5081

tekijät

Viime vuosien julkaisut ja tutkimukset

Liikenneviraston liikennelaskentajärjestelmä, päivitetty järjestelmäkuvaus. Livi tutk ja selv. 36/2016

Liikenneviraston liikennelaskentajärjestelmä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2014.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentatiedon tietopalvelun pilotointi. Livi tutk ja selv. 2/2015

Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2016. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2017.

Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2015. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 32/2016.

Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2015.

LAM-tietokannan vuosiraportit 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Livi) 

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla (Oulun kaupunki, PopEly)

Tampereen kaupunkiseudun ja  Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 (Laskennat ja  läpiajoliikent. tutk.)

Liikennelaskentojen laatutarkastelut mittausdatan perusteella (NorSIKT)

Suomen laitetestit – mikroaaltolaskimet. Loppuraportti (NorSIKT)

Lahden seudun liikennetutkimuksen 2010 osaraportit 2 ja 3

Oulun seudun liikennetutkimuksen 2009 osaraportit 2 ja 3

Jyväskylän seudun liikennetutkimuksen 2009 osaraportit 2, 3 ja 4

 

Aikaisempia julkaisuja ja tutkimuksia mm.

S. 2004 ja k. 2005 nopeusrajoitusmuutosten vaikutus ajokäyttäytymiseen (Tiel.sis.julk. 61/2005)

VOH-tutkimus: Varusteiden ja laitteiden hallinta (Tiehallinnon selvityksiä 33/2004)

Kevyen liikenteen laskentatietojen hallinta- ja tietopalveluiden määrittely (LVM julkaisuja 7/2006)

Kevyen liikenteen määrien laskentajärjestelmän kehittäminen (LVM julkaisuja 35/2005)

Kevyen liikenteen laskentatietojen kehittäminen, esis. (LVM mietintöjä ja muistioita B 30/2003)

Ajonopeudet taajamissa, yhteenvetoraportti (Tieh. Selvityksiä 2/2003)

Kelin vaikutus ajokäyttäytymiseen ja liikennevirran ominaisuuksiin (Tiel. sisäisiä julkaisuja 80/1993)

Raskaan liikenteen kuljettajien kyselytutkimus (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 44/1993)

Liikennemäärät eri kelioloissa (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 14/1994)

Talvirengastutkimus II (Tielaitoksen selvityksiä 24/1994)

Talvirengastutkimus I (Tielaitoksen selvityksiä 45/1993)