Projekteja

 

Yleinen liikennelaskenta vuodesta 2012-

Olemme mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa sekä toteuttamassa yleistä liikennelaskentaa. Projektin tilaajana toimii Liikennevirasto ja pääkonsulttina Sitowise. Projektissa tehdään vuosittain noin 5500 viikon mittaista poikkileikkauslaskentaa. Vastaamme maastotyön suunnittelusta, tietojen käsittelystä ja tiedon viemisestä Liikenneviraston tierekisteriin sekä mittaajien teknisestä osaamisesta. Olemme olleet mukana kehittämässä yleisen liikennelaskennan erilaisia laskentatapoja ja laskentatietojen mallinnusta (KVL estimointia).

 

Nopeusnäyttötaulupalvelu työmaalla

Toteutimme nopeusnäyttöpalvelun vt 8:n siltatyömaalla Limingassa. Raportoimme viikoittain näyttötaulun tiedot ja teimme näytön etäohjausta työmaan tarpeiden mukaisesti.

 

Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen laskennat

Olemme toteuttaneet koneellisia liikennelaskentoja mm. Rovaniemellä, Keminmaassa, Kajaanissa, Raahessa, Pyhäjoella, Lahdessa ja Tampereella.  Olemme lisäksi tehneet kevyen liikenteen jatkuvien laskentapisteiden kartoituksia ja niihin liittyviä taustalaskentoja Oulun seudulla.

 

LAM– tietokannan ylläpito ja toimivuusseuranta

Osallistumme alikonsulttina Liikenneviraston liikenteen automaattisten mittauspisteiden toimivuusseurantaan ja LAM-tietokannan ylläpitoon. Olemme hyödyntäneet LAM-pisteiden tietoja erilaisissa tutkimuksissa jo 90-luvulta lähtien, joten tunnemme LAM-järjestelmän täydellisesti ja osaamme hyödyntää LAM-tietoja erittäin monipuolisesti.

 

Risteyslaskennat ja –kuvaukset

Olemme tehneet liikenteen videointeja mm. Torniossa, Keminmaalla, Kempeleessä , Lahdessa, Tampereen seudulla ja Oulussa.

 

Määräpaikkatutkimukset

Olemme alikonsulttina olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa useita isojen kaupunkiseutujen määräpaikkatutkimuksia mm: Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Tampereella.

 

Läpikulkututkimukset ja rekisteritunnuskuvaukset

Olemme alikonsulttina toteuttaneet mm. Jyväskylän raskaan liikenteen läpiajotutkimuksen  ja Lahden moottoritien ja oikoradan jälkeen –vaiheen maastotyöt ja osallistuneet datankäsittelyyn ja raportointiin.

 

Selvitykset ja tutkimukset

Olemme osallistuneet mm. Pohjoismaiseen Norsikt-tutkimushankkeeseen ja tehneet siihen liittyviä erilaisia tutkimusprojekteja. Olemme tehneet mm. Liikennevirastolle TENtec/Roads tilastointityötä, laatineet onnettomuusrekistereiden peittotutkimuksen tutkimussuunnitelman, osallistuneet vuosittaiseen Ajonopeudet maateillä raportin laatimiseen alemman tieverkon nopeustietojen osalta ja tehneet Uudenmaan Elylle erilaisia pieniä liikennetietoihin liittyviä selvityksiä.