Liikennetutkimusalaan liittyvät selvitykset, raportit, tutkimukset, julkaisut jne.

Meillä on kokemusta ja taitoa tehdä erilaisia tutkimus ja selvitystöitä laajoistakin tutkimusaineistoista. Tarvittaessa keräämme tutkimusaineiston ja teemme datamurskauksen. Meillä on huippuosaaminen erityisesti Access-tietokannoista ja olemme laatineet paljon erilaisia raportteja. Lisäksi olemme olleet ohjaamassa useita opinnäytetöitä .

 

Ajoneuvoliikenteen koneelliset laskennat

Meillä on useita mikroaaltotekniikkaan perustuvia laskentalaitteita, joilla saadaan tarkkaa tietoa suunnittain liikennemääristä, ajonopeuksista, ajoneuvoväleistä sekä ajoneuvoluokista. 

 

Risteyslaskennat ja –kuvaukset

Pystymme laskemaan tehokkaasti risteysten liikennevirtoja ja tuottamaan niistä tiedot käytössämme olevalla risteyslaskentaohjelmalla.

 

Kevyen liikenteen laskennat

Käytämme mikroaaltotekniikkaa kevyen liikenteen väylien käyttäjämäärien selvittämiseksi (jalankulkijat, pyöräilijät, mopot). Esimerkiksi lenkkipolkujen, hiihtoladun ja moottorikelkkareittien käyttäjämäärien selvittäminen myös onnistuvat.

 

Siirrettävä nopeusnäyttötaulu

Nopeusnäyttötaulupalvelun avulla voidaan yrittää vaikuttaa ajonopeuksien alentamiseen esim. koulujen, työmaiden tai suojateiden läheisyydessä. Nopeusnäyttötaulun tuottaman datan avulla pystymme raportoimaan nopeustasosta, ylinopeutta ajavien määristä ja näytön vaikuttavuudesta ajonopeuksiin.

 

Määräpaikkatutkimukset

Olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa useita isojen kaupunkiseutujen määräpaikkatutkimuksia. Tutkimukset voidaan toteuttaa joko tienvarsihaastattelujen tai postikyselyn avulla.

 

Läpikulkututkimukset ja rekisteritunnuskuvaukset

Rekisteritunnuskuvauskalustollamme havainnoidaan automaattisesti ohittavan ajoneuvon rekisterinumero, jolloin ajoneuvon haltijalle voidaan lähettää esim. määräpaikkakyselylomake postitse. Kalustoa käytetään myös läpikulkuliikenteen tutkimuksissa, jonka avulla saadaan helposti käsitys esimerkiksi läpiajokieltojen rikkomisesta.

 

Liikenteen videoinnit

Liikenteen videointia käytetään etenkin risteyskuvauksista, mutta videointia voidaan tehdä esim. liikenneturvallisuusongelmien selvittämiseksi, jono– ja odotusaikatutkimuksissa jne.

 

Muut tuotteet

Myymme 1 GB:n SD-kortteja, joita käytetään esimerkiksi PALM-tiedonkeruulaitteissa.

 

 

PALVELUT: